Amsterdam

Waar veel wordt georganiseerd voor iedereen!

ga naar activiteiten

Amsterdam en omstreken


Bustocht

Als er belangstelling voor is willen wij een bustocht organiseren op woensdag 22 mei 2019, maar waar wij naar toegaan is nog niet bekend. Mocht u belangstelling hebben geef u dan op.

Info: Wim van der Velde 06-50472267

Gezellige middag

Het bestuur nodigt u uit om op 15 november 2018 en 14 maart 2019, een gezellige middag bij te wonen.

Tijdens het programma op 15 november 2018 treedt Michel van Grinsven op met zijn programma “Zomaar gewoon een lekker Hollands liedje”.

Het programma voor 14 maart 2019 is nog niet bekend.

Locatie: het Honk, Jan de Louterpad 8, 1063 ME Amsterdam

Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur

Prijs: € 4,00 per persoon incl. consumptie.

Info: Mieke Mastenbroek 020-6310528.

Jaarvergadering

Bij deze nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op 31 maart 2019, zaal open 13.00 uur. De vergadering begint om 13.30 uur.

Locatie : Nivon Honk, Jan de Louterpad 8 1063 ME Amsterdam.

Info: Wim van der Velde 06-50472267.

Agenda

1 – Opening

2 – Notulen

3 – Ingekomen stukken en mededelingen

4 – Financiën

5 – Kascontrole

6 – Decharge van de penningmeester en

het bestuur

7 – Uitreiking speldjes

8 – Verkiezing bestuur

9 – Activiteiten 2019/2020

10 – Rondvraag

11 – Sluiting.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Deze bijeenkomst wordt gehouden op zondag 6 januari 2019 en georganiseerd door de afdeling  Amsterdam en omstreken voor alle leden uit  Amsterdam.

 Locatie: De Vuurdoorn, Ouwerdingenpad 3,             1069 AJ Amsterdam 06-33736598.

Te bereiken met tram 17 en bus 63

Info: Wim van der Velde 06-50472267

Paasreis

Met Pasen gaan we naar het natuurvriendenhuis De Bosbeek in Bennekom en wel  van vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019.

U dient zelf voor eigen vervoer te zorgen.

Kosten zijn: € 200,00 niet leden € 250,00. Dit is met totale verzorging, lakenpakket, bustocht en avondvullend programma.

Info: Henny de Kat 020-6140353.

Regiobijeenkomst

In het natuurvriendenhuis de Banjaert te Wijk aan Zee worden bijeenkomsten georganiseerd door afdelingen in de regio. Op zondag 4 november 2018 is Amsterdam en Omstreken aan de beurt. Jan Broekhuizen geeft een diapresentatie genaamd “Op zoek naar de Compagnie”. Tijdens deze lezing gaan we in Amsterdam en omgeving op zoek naar personen, gebouwen, kunstwerken enz. die gerelateerd zijn aan de Oost-Indische, West-Indische en Noorse (walvisvaarders) Compagnie. Na in de binnenstad ons licht te hebben opgestoken vervolgen we na de pauze onze zoektocht in het mooie Noord-Holland om dan weer in Amsterdam te eindigen.

De dag begint om 10.00 uur en de kosten zijn € 5,– per persoon incl. koffie en/of thee.

Zondag 24 maart 2019 is de Beheers-commissie van de Banjaert aan de beurt.

Osdorp/Slotervaart


Info:Tom Simonis. 020 3373883, of tomsim1955@hotmail.com

Door meerdere oorzaken hebben wij moeten besluiten om onze activiteiten van film en PowerPoint te stoppen.

Het is niet onmogelijk dat wij een proef doen in het nieuwe jaar om dit weer op te starten, maar daarover is nog niets besloten.

VALPREVENTIE

Een tweetal therapeuten gaat bij voldoende belangstelling een cursus geven, waarin oudere mensen leren hoe zich te bewegen om vallen te voorkomen. Een voorlichtingsbijeenkomst hierover zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden, de datum echter is nog niet bekend. De cursus omvat acht bijeenkomsten in het Nivonhonk aan het Ouwerdingerpad 3 in Osdorp. Per cursus kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Bij voldoende belangstelling worden meerdere cursussen georganiseerd.

Kosten kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Wie belangstelling heeft om de voorlichtingsbijeenkomst te bezoeken kan zich melden, onder vermelding van naam, adres, woonplaats en Nivon lidnummer.

aanmelden kan bij secretaris Tom Simonis van Nivon Osdorp, e-mail tomsim1955@hotmail.com.

BLOEMSCHIKKEN,

Een vrijdagmiddag per maand

14.00 tot 16.00 uur.

Info: Mary van Weelden, 020-7852504 of

06-40791925

BOEKBINDEN

Woensdagochtend om de week

10.00 tot 12.00 uur.

Info: Karoline Vermaak, 020 6100626

HANDWERKCAFÉ

Maandagmiddag om de week

14.00 tot 16.00 uur.

Info: Suus van Doesburg, 020 6108618

KANTKLOSSEN

Donderdagochtend om de week

10.00 tot 12.00 uur

Info: Ank Gouw, 020 6107220

LEESGROEPEN

Dinsdagochtend of dinsdagmiddag (per groep verschillend)

Info: Suus van Doesburg, 020 6108610

Info:Puck Witte, 020 6146921

Info: Thea Verboom, 020 6147784

SPEKSTEENSNIJDEN

Donderdagmiddag om de week

14.00 tot 16.00 uur

Info: Jan van Vloten, 020 6198049

SWING/SWEET/JAZZ

Maandagmiddag, eens per vier weken

14.00 tot 16.00 uur.

Info: Tom Simonis, 020 3373883

TEKENEN/SCHILDEREN

Dinsdagochtend om de week

10.00  tot 12.00 uur.

Info: Ton Limonard, 020 6191801

VIDEOGROEP

Donderdagavond om de week

20.00 tot 22.00 uur

Info: Meeuwis Vermaak, 020 6100626

WENSKAARTEN MAKEN

Dinsdagmiddag om de week

14.00 tot 16.00 uur.

Info: Dik Holst, 020 6170200

STADSWANDELINGEN

30 september, start Sint  Antonissluis bij sluiswachterhuisje 10.00 uur

Burgemeesters aan de grachten

28 oktober, start Rembrandtplein bij hotel Schiller, 10.00 uur Rembrandt en Jan Six

KERSTKLAVERJASSEN

Zaterdag 15 december, 13.30 uur

Aanmelden bij Jan van Vloten, 020 6198049

KERST-INN

Zondag 23 december,

10.30 tot 16.00 uur.

Aanmelden bij Tom Simonis, door

betaling van € 17,00 (niet leden

€ 20,00) op NL94INGB0002459800.

Activiteiten vinden plaats:

“De Vuurdoorn”, Ouwerdingenpad 3

1069 AJ Amsterdam, 06-33736598

Te bereiken met tram 17 en bus 63.

Oost/Zuid oost


Door geringe belangstelling gaat creatief niet meer door.

In het verleden hebben we verschillende bijeenkomsten gehad maar door een te klein aantal mensen hiervoor zijn we ermee gestopt. Wij willen aan de leden die in Oost wonen vragen of er ideeën zijn voor aktiviteiten en eventueel hiermee te helpen om te organiseren van één of meerdere aktiviteiten.

Info : Wim van der Velde 06-50472267

Activiteiten vinden plaats:

Zuid


Spelletjesmiddag

Elke 2e zondag van de maand van 9 september 2018 t/m 11 augustus 2019 in aansluiting op de koffieochtend van Nivon  Slotermeer/Geuzenveld.

Deze middag wordt afwisselend gehouden met Nivon Zuid.

Tijdens deze spelletjesmiddagen kan worden geklaverjast, gerummikubt, triominos en gebridged. Zoals u ziet is er voor een ieder wat wils.

Dag: elke 2e zondag van de maand vanaf 9 september 2018 t/m 11 augustus 2019

Tijd: van13.00 tot 15.30 uur.

Kosten: € 2,– incl. kleine, warme lunch, kopje thee en een drankje tijdens de spelletjes

Info: Margriet Boers, telefoon 020-6191624

Email: m.boers@freeler.nl

Activiteiten vinden plaats

“Het Honk”, Jan de Louterpad 8

1063 ME  Amsterdam, 020-6149696

Te bereiken tram 7 en 13, bus 69

Slotermeer / Geuzenveld


Bridgen

Vindt u het leuk om te bridgen? Wij doen dit

op de tweede en vierde zondag van de

maand, bel of kom langs.

Dag: 2e en 4e zondag van de maand van 9

september 2018 t/m 25 augustus 2019

Tijd: 2e zondag van 12.30 uur tot 15.30 uur,

4e zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Kosten: leden € 2.00 niet leden € 3,00

incl. thee en broodje.

Info: 020-6834709 Wil van den Braak.

Creatief

Bent u creatief e/o vindt u het leuk om

dingen te maken of b.v. te punniken, bel of

kom langs.

Dag: elke eerste woensdag van de maand

van 5 september 2018 t/m 7 augustus 2019.

Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Kosten: leden € 1.00 niet leden € 1,50

incl. koffie of thee.

Info: 020-6113590 Jo Bakker.

Gezamenlijk gezellig eten

Omdat wij het samenzijn en gezelligheid erg belangrijk vinden organiseren wij dit seizoen 2 maal gezamenlijk eten en drinken. De eerste van het seizoen is op zaterdag 27 oktober 2018 en staat in het teken van de mossel. Daarom

zal er deze avond een Mosselmaaltijd worden opgediend. Deze vindt plaats in ons eigen Honk in Slotermeer. Uiteraard voor diegene die geen mosselen lusten kan iets anders worden geregeld. Aanmelden voor dit gezamelijke eten is wel noodzakelijk in verband met het inkopen van de producten. U kunt in het Honk terecht vanaf 16.00 uur.

Kosten: ongeveer € 10,– per persoon.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij: Louis Schraa 020-6996260.

Op 9 maart 2019 is er dan weer een gezamenlijk gezellig eten.

Darts

Vindt u darts een leuke sport, maar bent u

geen fanatieke speler, wij doen niet aan

dubbel uit enz. maar voor de gezelligheid.

Dag: elke tweede dinsdag van de maand

van 11 september 2018 t/m 13 augustus 2019

Tijd: 20.00-23.00 uur.

Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50

incl. koffie of thee.

Info: 020-6191624 Flip Boers.

Filmochtenden

Houdt u van natuur- en stedenfilms, kom

dan bij ons kijken.

Dag: elke eerste zondag van de maand van

2 september 2018 t/m 4 augustus 2019.

Tijd: 10.30-12.30 uur.

Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50

incl. koffie of thee.

Info: Wil van der braak telefoon. 020-6834709

Klaverjassen (competitie)

Houdt u van een beetje competitie en

klaverjassen, kom langs en doe mee.

Dag: vrijdags om de veertien dagen

van 14 september 2018 t/m 30 augustus 2019.

Tijd: 13.00-16.00 uur.

Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50.

Info: 020-6939039 of 06-50472267 Wim

van der Velde.

Klaverjassen (Kerst)

Een gezellige middag en met de “hoofdprijs” of met de “poedelprijs”naar huis?

Maakt niet uit, want uiteindelijk  gaat iedereen toch wel met een prijs weer huiswaarts.

Wilt u meedoen? Dat kan, meldt u aan.

Dag: Zaterdag 15 december 2018.

Tijd: 13.00-16.00 uur.

Kosten: leden € 6,00 niet leden € 7,50 incl. een hapje en een drankje.

Info: Wim van der Velde 06-50472267

Klaverjassen (Paas)

Een gezellige middag en met een prijsje

naar huis, meldt u aan.

Dag: Zaterdag 13 april 2019.

Tijd: 13.00-16.00 uur.

Kosten: leden € 6,00 niet leden € 7,50 incl. een hapje en een drankje.

Info: Wim van der Velde: 020-6939039 of 06-50472267

Koffieochtend

Zin om gezellig koffie of thee te drinken met

een leuk programma, kom langs.

Dag: elke tweede zondag van de maand

van 9 september 2018 t/m 11 augustus

2019.

Tijd: 10.00-12.00 uur.

Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50

incl. koffie of thee.

Info: Louis Schraa telefoon 020-6996260

Soos

Wij beginnen met koffie of thee met koek.

Na bijgepraat te hebben worden de

spelletjes (klaverjassen, bridge, rummikub,

triomino enz.) gespeeld.

Wij besluiten met een lichte lunch zodat u

niet direct naar huis hoeft te gaan om te

lunchen. Kom eens kijken en doe mee.

Dag: elke vierde zondag van de maand van

23 september 2018 t/m 25 augustus 2019.

Tijd: 10.00-14.00 uur.

Kosten: €2,00, niet leden €3,00.

Info: Geer Witter telefoon 020-6137302

Tabletcursus voor senioren.

In september 2018 starten we weer met een nieuwe basiscursus “omgaan me een tablet” voor senioren. Deze cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. De volgende onderdelen worden behandeld: downloaden en verwijderen van app’s, een email account aanmaken (incl. het instellen van wachtwoorden), “surfen” op internet, skypen, gebruik en beveiliging van facebook, gebruik van You Tube, beveiligen van uw tablet met gratis antivirusprogramma’s. Maak kennis met programma’s (app’s) die voor senioren zeer belangrijk zijn. Leer appen en sms’en. Oefen met skypen (beeldtelefoon) en gratis telefoneren via whatsapp. De docent is Mohamed Yuarti en wordt ondersteund door Ton Bakker en Joke Veltkamp.

Voor aanmelding dient u in het bezit te zijn van een eigen tablet!!. Indien u een Ipad gebruikt neem dan uw wachtwoord van APPLE mee, dat voorkomt veel oponthoud.

Dag: maandagmorgen 10 en 17 september, 8, 15 en 22 oktober 2018.

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Kosten: €5,00 voor de hele cursus incl. koffie of thee.

Info: Ton Bakker 020-6140733 of 06-20439829 en Joke Veltkamp, 020-6146844 of 06-29482731

Videopera

Houdt u ervan een video-operette of opera te zien op een

groot scherm, dan is dit iets voor u. Kom langs of bel.

Dag: elke derde zondag van de maand van

16 september 2018 t/m 19 mei 2019.

Let op: in december geen videopera.

Tijd: 13.30-16.00 uur, zaal open om 13.00.

Kosten: leden € 2,50 niet leden € 3,75

incl. koffie/thee en pauzedrankje.

Info: Mieke Mastenbroek telefoon 020-6310528 of 020-6113590 Jo Bakker.

V.O.G.

Onze bijeenkomsten op de donderdagmiddag zijn altijd heel gezellig.

We beginnen met het drinken van thee met

koek.

De middagen worden gevuld met een

interessante lezing of we vertonen een

natuur of een speelfilm en we hebben altijd

een creatieve middag per kwartaal. In

december hebben wij een middag in

Kerstsfeer

Dag: elke donderdag van de maand van 4 oktober 2018 t/m 25 april 2019

en in mei en juni 2019 om de veertien dagen.

Tijd: 13.30-15.30 uur.

Kosten: leden € 15,00 niet leden € 22,50

per half jaar.

Info: Wil van den braak telefoon 020-6834709 of Mieke Mastenbroek

020-6310528

Yoga / mindfull bewegen

Geschikt voor alle leeftijden, toegankelijk voor iedereen.

Een uurtje echt voor jezelf, je hoofd leegmaken. Door middel van bewegingen die in combinatie met de ademhaling worden uitgevoerd is dit een heerlijke (flow) les.

Na de les voel je je prettiger in je lichaam en is je hoofd weer leeg. Ontspanning van de geest is het doel, meer Flexibiliteit in je lijf krijg je erbij.

Deze les is echt voor iedereen toegankelijk. Voor iedereen geschikt. Na de les is er gelegenheid om samen een kop thee te drinken en na te praten wanneer je dit wenst.

Na een les is je hoofd leeg en ben je gegarandeerd ontspannen. Kom gerust eens langs voor een proefles!

De lessen worden geleid door een daartoe bevoegde leerkracht.

Dag: Iedere maandag, vanaf 3 september 2018 vanaf 9.30 tot 21.00.

Iedere donderdag vanaf 6 september 2018 van 19.30 tot 21.00 uur.

Kosten: 1e halfjaar maandag €52,00 (niet-Nivon leden € 66.00) 4 maanden

1e halfjaar donderdag €52,00 (niet-Nivon leden € 66.00) 4 maanden

2e halfjaar maandag €65,50 (niet Nivon leden €83,00) 5 maanden

2e halfjaar donderdag €79,00 (niet Nivon leden €100,00) 6 maanden

Info: Helma Baas, telefoon 020-659 47 70,

e-mail: wlm.baas@quicknet.nl

Activiteiten vinden plaats

“Het Honk”, Jan de Louterpad 8

1063 ME  Amsterdam, 020-6149696

Te bereiken tram 7 en 13, bus 69

Centrum/Oud west


Spelletjesmiddag

Elke 2e zondag van de maand van 9 september 2018-11 augustus 2019 in aansluiting op de koffieochtend van Nivon Slotermeer/Geuzenveld.

Deze middag wordt afwisselend gehouden met Nivon Centrum/Oud-West.

Tijdens deze spelletjesmiddagen kan worden geklaverjast, gerummikubt, triominos en gebridged. Zoals u ziet is er voor een ieder wat wils.

Dag: elke 2e zondag van de maand vanaf 9 september 2018 t/m 11 augustus 2019.

Tijd: van13.00 tot 15.30 uur.

Kosten: € 2,– incl. kleine, warme lunch, kopje thee en een drankje tijdens de spelletjes

Info: Margriet Boers, telefoon 020-6191624

Email: m.boers@freeler.nl

Activiteiten vinden plaats

“Het Honk”, Jan de Louterpad 8

1063 ME  Amsterdam, 020-6149696

Te bereiken tram 7 en 13, bus 69

Bos en Lommer


Voor de afdeling zoeken wij bestuurders.

Info: Wim van der Velde 020-6939039 of 06-50472267.

Noord


Voor de afdeling zoeken wij bestuurders.

Info: Wim van der Velde 020-6939039 of 06-50472267.

Beleid & Ontwikkeling


 CREATIEVE DANS, Stem en Tekenen over o.a. Natuur

vanaf dinsdag 2 oktober 2018 en februari, 2019

We gaan deze Herfst weer Creatief Dansen!

Deze Dans is niet moeilijk. Je kunt je eigen bewegingen zoeken m.b.v. inspirerende opdrachten en muziek.

Onze stem blijkt ontspannen en vrij te kunnen zijn, waardoor we ook al klankmakend gaan dansen.

Ook het schilderen en tekenen zijn eenvoudig en gaan als vanzelf .

De hoofddoelen zijn o.a.:

De Blijdschap van het bewegen en dansen ervaren.

Totaler en bewuster in je lichaam voelen door algemene fysiek aanwijzingen en ontspannende opdrachten.

Het harmoniseren en helen geeft je Blijdschap en Bevrijding.

Ons één voelen met de Natuur.

Relativering van jezelf .

Lesindeling :

In de inleiding komen we op ritmische muziek tot Dans.

Daarna uiten we zo nodig onze spanningen en staan daardoor meer open voor aanvaarding en bevrijding.

Dan dansen we over het onderwerp van de les. Vervolgens komen we tot diepe ontspanning.

Tenslotte bouwen we onze energie weer op en dansen alleen en samen naar het eind van de les.

Na de les schilderen of tekenen we over onze belevingen in de Dans.

Onderwerpen b.v. :

Van heldere kleuren veranderen we in verrassende herfstkleuren.

Diep in het bos dansen we het mooiste en fijnste, wat we onszelf kunnen geven.

We spelen met onze eigenschappen d.m.v. typen.

We zijn als gekleurde vlekken, die uitvloeien tot iets anders.

Ik. Marjolijn Zoethout volgde de opleiding Dansexpressie aan de Theaterschool in Amsterdam.

Door deze ontspannende, intuïtieve Dans voel ik de blijdschap van het bewegen en van het leven!

Plaats: Javastraat 126 S (bus 22 en lijn 3 )

Lestijd: 20:00- 21:45 uur op de dinsdagavonden

Data: 2 oktober,16 oktober, 30 oktober, en 13 november 2018

Kosten: NIVON-leden 28 euro voor de hele cursus. Niet-leden 30 euro

Opgeven bij Marjolijn: 075-6708552 of bomardhams@gmail.com

Locatie: Javastraat. 126 S

Te bereiken met bus 22 en tram 10

Info: Marjolijn, tel: 075-6708552  (‘s avonds het beste bereikbaar) of bomardhams@gmail.com

Wandelende Tak


Programma Wandelende Tak seizoen 2018-2019.

We organiseren wandelingen samen met jullie. Gelukkig hebben weer nieuwe enthousiaste wandelaars een wandeling voorbereid. Meestal iedere eerste zaterdag van de maand met de start om 9.30 uur, tenzij anders wordt vermeld De wandelingen gaan altijd door. Het stuurgroepje bestaat uit:

Anneke Dierdorp, tel: 020 6437489 email annekedierdorp@hotmail.com

Lien Bos, tel: 06 13507492 email bos.lj@telfort.nl penningmeester

Yvonne Kosten, tel: 06 51021875 email kosten@simpc.nl

Elly v. Ingen tel: 06 81919802 email ellyvaningen@gmail.com coördinator

De wandelingen zijn binnen een straal van 40 km vanaf Amsterdam. Eten en drinken voor onderweg neemt iedereen zelf mee. Controleer altijd even het openbaar  vervoer i.v.m. veranderingen. Aan de deelnemers wordt € 1,– gevraagd om de kosten te dekken. Begeleiders kunnen alle wandelingen gratis mee.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 sept. de “ 6 bergenroute” is een wandeling die vanaf het karakteristieke dorp Huizen voert over de bloeiende heide door het bos over de 6 “bergen”, langs het Gooimeer  en het haventje van Huizen. Afstand 17 km. Start en P, Prins Bernhardplein in Huizen. OV vanaf Amsterdam r. Naarden Bussum, daar bus nr. 100 Huizen. Info: Thea Kruyk, tel. 035-5338338 en Corrie Kruikemeier, tel. 06-12244894, email: c.kruikemeier@gmail.com en Regina Hoekstra, email: regina-hoekstra@hotmail.com.

Op 6 oktober naar Maquette via Castricum en Heemskerk. Afstand 19 km. Er is een afhaak moment. Start en P Station Uitgeest, verzamelen bij bushalte van bus 73. Er is verbinding met Haarlem. Info: Annie Halff, tel. 075-6211435 en Peter Kerssens, tel. 0251-314082 of 06-16155417.

Op 3 november Dwars door Zaanstad. Afstand 17-18 km. Start NS en PR Wormerveer. Info: Dick Koning, tel. 075-7721299 of 06-51195664. Email: d.koning43@kpnmail.nl.

Op 1 dec. Stadswandeling van Diemen via Betondorp, park Frankendael, Berlagebuurt, “het Kasteel”van de Amsterdamse School, Beatrixpark, Amstel en Duivendrecht terug naar Diemen. Afstand ongeveer 17 km. Afhaken kan bij iedere tram,- of bushalte. Start NS en PR Diemen. Info: Anneke Dierdorp, tel. 020-6437489 en Iris Tiekstra, tel. 06-46480902.

Op 5 januari 2019 bijzondere Nieuwjaarswandelingen vanuit Nivonhuis de Banjaert in Wijk aan Zee. Meld je aan voor deze gezellige wandeldag. Na het succes van vorig jaar nogmaals hernieuwde kennismaking of reünie voor slechts € 6,50. OV trein naar Beverwijk, bus 78 naar Wijk aan Zee, eerste halte uitstappen. Adres: Burg. Rothestraat 53A 1949 CC. Ontvangst 9.30 uur met koffie. Er zijn

diverse afstanden te wandelen door Wijk aan Zee, duin, bos en langs het strand. Na afloop verzorgen we een drankje en een lekkere maaltijd. Bijdrage voor deze ter plekke te voldoen. Meer info bij Yvonne, tel. 06-51021875 en opgeven bij Anneke, tel. 020-6437489. Email: annekedierdorp@hotmail.com. Wil je er een weekendje van maken reserveer dan zelf een kamer in het Nivonhuis de Banjaert  via de website of bij de aanmeldingssecretaris, tel. 0880990972.

Op 2 febr. Castricum Bos en Duin. Afstand 16 tot 18 km. Start NS en PR Castricum. Info: Ko Ruyter, tel. 072-5051548, Marian Kerkhof tel. 025-1655133 of 06-80088527.

2 maart Duin en Stad, afstand 15 km. Start station Bloemendaal aan de achterzijde P Kennemer sporthal, 7 min. Lopen naar station. Info: Ineke Lambers, email: ljalambers@gmail.com en Marjolein van Lokhorst tel. 06-17012564.

6 april Twiske, weilanden, bomen, water en bruggetjes. Afstand 18 km, afsteken na 12 km. Voor een deel stiltewandeling. Start parkeerplaats P 19 Polderweg Den Ilp. OV Amsterdam CS met de metro naar Buikslotermeerplein. Vertrek bus 125 om 9.00 uur. Aankomst 9.18 uur halte Den Ilp nr. 93. Steek over de Polderweg in, brug over, parkeerplaats P 19 ligt aan de linkerzijde. Info: Lien Bos, tel. 06-13507492 en José Arts tel. 020-6632373 (op wandeldag 06-16274574)

Op 4 mei de kleurenpracht van de bloembollen bij Hillegom en Lisse. Afstand 17 km. Start NS en PR station Hillegom. Info: Anneke Dierdorp en Iris Tiekstra, email: i.tiekstra@telfort.nl tel. 06-46480902.

1 juni Bunkers, strand en duinen bij IJmuiden. Afstand tussen 15 en 20 km. Start camping de Duindoorn, Badweg 40 1976 BZ  IJmuiden. P links op industrieterrein ten oosten van de camping. OV bus 82 vanaf Amsterdam Sloterdijk of bus 75 vanaf Haarlem station. Info: Ton en Mariëlle Klooster, tel. 06-18238036. Email: klooster@nubra.nl.

Volksdansen Amstelveen


Op dinsdag 4 september 2018 starten wij weer met onze wekelijkse dansavond. De dansleiding berust in de deskundige handen van Marjan Bakker.

Beginners en de gevorderden dansen van 19.45 uur tot 21.45 uur. Beide groepen dansen dus samen aangezien er in feite geen echte beginners meer aanwezig zijn

De kosten bedragen voor:

Nivonleden € 150,00 en voor de niet nivonleden: € 175,00 per jaar.

Met ingang van het seizoen 2018/2019 hanteren wij alleen nog betaling op jaarbasis.

Het adres is: de gymzaal van de Rembrandtschool, mr. Aalberselaan 39 te Amstelveen.

VOLKSDANSWEEKEND

Het volksdansweekend wordt gehouden op 9 en 10 maart 2019 in het Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche. Dit jaar wordt het weekend voor de 45ste keer georganiseerd en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Meer informatie hierover in de maand januari 2019 en is ook te verkrijgen op onderstaande telefoonummers.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met Marian Keijzer tel. 020 4961016 of Ingrid Pelhan tel. 06 13040998.